Enter your keyword

Златни цифрички

Златни цифрички

Размер: 8 см x 4 см

Време на горене: 15 мин

Цвят: Злато

Материал : Парафин за хранително-вкусова промишленост