Enter your keyword

Златна свещичка „Въпрос“

Златна свещичка „Въпрос“

Размер: 8 см x 4 см

Време на горене: 15 мин

Цвят: Злато

Материал : Парафин за хранително-вкусова промишленост