Enter your keyword

Цифрови свещички – преливки

Цифрови свещички – преливки

Размер: 10 см х 3 см

Време на горене: 15 мин

Цвят: Прилилващ

Материал: Парафин за хранително-вкусова промишленост