Enter your keyword

Свещички Микита

Свещички Микита

Размери : 8 см x 5 см

Време на горене : 15 мин

Материал: Парафин за хранително-вкусова промишленост